Rekisterinpitäjä

Tekstihiomo Saara Salminen

Y-tunnus: 3008261-7

Kotipaikka: Valkeakoski

Puhelin: 040 220 4289

Sähköposti: saara@tekstihiomo.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Saara Salminen 

Puhelin: 040 220 4289

Sähköposti: saara@tekstihiomo.fi

 

Henkilörekisterin nimi

Tekstihiomon asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakasviestintä ja tiedottaminen. Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä poistoa sähköpostitse rekisterinpitäjältä. 

Rekisteröitävät tiedot

Tekstihiomon asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– asiakasnumero
– tilaajan tai yhteyshenkilön nimi
– organisaation nimi
– katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
– y-tunnus
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– kotisivujen osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tekstihiomon asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan rekisterinpitäjälle kertomat laskutustiedot. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ-tietopalvelusta. 

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan lainsäädännön tai viranomaisen niin velvoittaessa. 

Tietojen siirto EU.n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

  1. Fyysisessä muodossa oleva aineisto: Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti fyysisessä muodossa. Mikäli tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.
  2. Sähköisesti tallennettu aineisto: Sähköisessä muodossa oleva aineisto säilytetään rekisterinpitäjän tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojautuminen sekä SSL-salaus. 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot näkyvät tietosuojaselosteen alussa. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnöissä tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. 

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Kielto voidaan antaa milloin tahansa aiemmin mainitulle yhteyshenkilölle. 

Evästeiden käyttö

Tekstihiomo käyttää sivustollaan evästeitä.